Uthyrningspolicy

Följande regler gäller vid uthyrning: 
 • Du ska ha fyllt 18 år och vara myndig.
 • Du måste ha en hemförsäkring under hela hyrestiden.
 • Du måste acceptera Stiftelsen Aneby Bostäders ordningsregler. ”se hemsida alt. informationsblad”.
 • Vi tillämpar kösystem.
 • Har du tackat nej tre gånger när du blivit erbjuden lägenhet placeras du sist i bostadskön.
 • När du tecknat avtal för en lägenhet raderas du från bostadskön.
 • Du har förtur till lägenhet om:
-Du ska flytta hit för att jobba och har minst 6 mils enkel resa till arbetet.
-Du kan flytta in snabbt i en lägenhet med kort tillträdesdatum.
 • För gemensamt kontrakt ska sökande och medsökande vara gifta eller sambor med äktenskapsliknande samlevnad där syftet är att båda ska bo långsiktigt i lägenheten.
 • Sökande och medsökande ska båda uppfylla samtliga krav i policyn.
 • Vi tillämpar inte intern omflyttning under de första 2 åren och det sker sedan i mån om tid och när tillfälle ges.
 • Du måste ha inkomster så att du kan betala din hyra. Vår riktlinje är att hyran inte får utgöra mer än hälften av hushållets totala inkomst. Vi kräver att du visar intyg på din inkomst oavsett om den kommer från arbete, bidrag, bankmedel eller andra kapitaltillgångar.
Med inkomster menas:
-Lön från arbete, egen näringsverksamhet, CSN, pension och sjukersättning.
-A-kassa.
-Aktivitetsstöd, aktivitetsersättning och etableringsersättning.
-Ekonomiskt bistånd (folkbokförd i kommunen sedan minst två år tillbaka). Vi vill ha samtycke för kommunikation med Aneby kommun.
 • Vi tar kreditupplysningar på alla kommande hyresgäster och accepterar betalningsanmärkningar och skulder men kräver då en borgensman. För att bli godkänd som borgensman måste man ha en inkomst på minst 300 000 kr/år eller andra kapitaltillgångar. Betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden gör att man inte godkänns som borgensman.
 • Du får inte ha störningsanmärkningar eller på något sätt misskött dig i tidigare boenden.
 • Vi tar kontakt med nuvarande hyresvärd, bostadsrättsförening och/eller arbetsgivare för att få referenser.
 • Lägenheten ska vara hyresgästens huvudsakliga bostad och denne ska vara folkbokförd där. Vi accepterar inte olovlig andrahandsuthyrning.
Antal personer som ska bo i lägenheten måste vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek. Andra rekommendationer kan förekomma beroende på lägenhetens yta.
1 rum och kokvrå max 2 personer, 1 rum och kök max 2 personer, 2 rum och kök max 4 personer, 3 rum och kök max 5 personer, 4 rum och kök max 6 personer, 5 rum och kök max 8 personer.

I bedömningen vägs dessutom nedanstående faktorer in:

Vikt kan läggas vid att sammansättningen av hyresgäster i ett trapphus eller fastighet som kan förväntas främja boendetrivseln.
En positiv befolkningsutveckling för Aneby kommun understöds.
 

 

Stiftelsen Aneby Bostäder förbehåller sig rätten att själv enligt denna policy välja hyresgäst.