Tillgänglighetsredogörelse

Stiftelsen Aneby Bostäder står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur anebybostader.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vår nuvarande webbplats anebybostader.se uppfyller delvis kraven på tillgänglighet men vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är fullt tillgängliga. Då vi står inför produktionen av en helt ny webbplats har den befintliga webbplatsen anpassats efter tillgänglighetsredogörelsen så långt det varit möjligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från anebybostader.se som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss på följande sätt:

E-post: epost@anebybostader.se
Telefon: 0380 - 45 000

Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Dit kan du vända dig om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter om tillgänglighet. https://www.digg.se/tdosanmalan