Textstorlek:    +A    -A    =A

Stiftelsen Aneby Bostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag med huvuduppgift att främja bostadsförsörjningen i Aneby.

Verksamheten består i att äga, förvalta och hyra ut bostäder och lokaler i Aneby. I affärsidén ingår att skapa en god ekonomi samtidigt som bästa möjliga förhållande med hyresgästerna eftersträvas så att långa och goda hyresgästrelationer främjas.

Stiftelsen Aneby Bostäder är moderföretaget i koncernen i vilken ingår det helägda dotterbolaget
Aneby Bostäder AB. Företaget har 9 anställda och med en nettomsättning på ca 37 miljoner kronor.

Stiftelsens målsättning är att bygga och förvalta bostäder med tillhörande serviceanläggningar samt att erjbuda bra och trygg boendemiljö med god service till lägsta kostnad för hyresgästerna och bolaget.

Stiftelsen har ca 325 lägenheter med hyresrätt och 12 300 m2 lokalytor.
Vi äger och förvaltar ca 125 lägenheter för äldre- och serviceboende. Samtliga fastigheter finns i Aneby tätort.

Våra lokalytor är centralt belägna och lämpliga för affärs- och kontorsverksamheter.

Kontakta oss gärna för mer information om våra fastigheter. Årsredovisning 2016 - Aneby Bostäder AB  (Årsred_Aneby Bostäder_AB_2016.pdf, 1.56 MB)
 Årsredovisning 2016 - Stiftelsen Aneby Bostäder   (Årsred_Aneby Bostäder_stiftelsen_2016.pdf, 2.11 MB)
 Miljöpolicy  (L002 Miljöpolicy signerad.pdf, 213 KB)
 Stadgar  (Stadgar för Stiftelsen Aneby Bostäder.pdf, 18 KB)
Copyright © 2018 - Aneby Bostäder